The Official DOF

Tax Calculator

Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ay naghahangad na baguhin ang kasalukuyang sistema ng pagbubuwis upang gawin itong simple, makatarungan, at mas mabisa. Sa pamamagitan ng TRAIN, ang bawat Pilipino ay maga-ambag sa pagpondo ng mas maraming imprastraktura at mga serbisyong panlipunan para mawala ang matinding kahirapan at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Ang TRAIN ay prayoridad na reporma ng administrasyong Duterte.

Alamin ang iyong total gains mula sa tax reform!

Simula Enero 1, 2018, ipapatupad na ang package 1 ng TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion.

Tinatama ng TRAIN ang masalimuot at hindi makatarungang sistema ng pagbubuwis. Binababaan nito ang personal income tax, ginagawang simple ang estate at donor’s tax, linalawakan ang saklaw ng value-added tax, tinataas ang buwis sa mga produktong petrolyo at sa mga sasakyan, at bibigyan ng buwis ang mga sugar-sweetened beverage. Akma ang tax calculator na ito sa mga sumusweldong mamamayan, kabilang na ang mga sumasahod, mga emplyado, at iba pa.